Pondbase vijversoftware

PondbasePondbase

Breng uw vijver het digitale
tijdperk binnen!
Elke trotse vijverbezitter wil graag
weten hoe het met zijn vijver
gesteld is. Velen onder u
analyseren reeds op geregelde
tijdstippen het vijverwater, meten
elk jaar de vissen en volgen de
evolutie van de vijverbiotoop. Dit
alles brengt heel wat papierwerk
met zich mee, waar u soms geen
ordening meer in vindt. Pondbase
kan hier soelaas brengen. Het is
een eenvoudige manier om alles in
verband met uw vijver digitaal te
bewaren, beheren en bewerken.
Pondbase is ontstaan vanuit het
idee om de vijverliefhebber het
leven wat gemakkelijker te maken.
In wat volgt krijgt u een bondige
uitleg over wat u allemaal kunt
bijhouden, genereren en verkrijgen
met het programma.


Vijvers beheren

Vijvers

Het programma biedt plaats voor al
uw vijvers en
quarantainebakken
en u
kunt zelf
bepalen hoe
uitgebreid u
dit alles wil.
Naast het
uitzicht en constructie van uw
vijver, kan u er heel wat informatie
kwijt over zijn toestand en
bewoners; gaande van vissen,
planten, watertoevoegingen,
medische achtergrond tot
waterwaarden. Ook voor de
dagelijkse gang van zaken kunt u
terecht in uw vijver-fotodagboek.
Analyseren
Om een globaal beeld te krijgen
van de algemene toestand van de
vijver kan u enkele grafieken

oproepen die u meer informatie
zullen verschaffen over uw vijver.
Het is belangrijk dat uw
waterwaarden in de loop van tijd
niet te veel schommelen en zo
stabiel mogelijk blijven. In
tabelvorm is dat natuurlijk niet zo
makkelijk te volgen.

Daarvoor
biedt het programma u voor elke
waterparameter een lijngrafiek aan
met een tijdspanne gaande van 1
maand tot 25 jaar.

Grafiek


Hierdoor krijgt u in één
oogopslag een goed
beeld over de evolutie
van uw vijverwater.
Om te weten te komen
wat er nu allemaal
leeft en zwemt in uw
vijver kan u
gebruikmaken van de
staafdiagrammen.
Hiermee kan u uw planten en
vissen laten sorteren volgens
soort, variëteit, lengte, gewicht en
geslacht.
In samenwerking met koidokter
Tim Barbé is er een analysemodule
uitgewerkt zodat het
programma voor de verschillende
waterparameters u een analyse
kan geven voor de ingegeven
waarden. U krijgt hierna de
resultaten van de analyse en een
aangewezen advies voor alle
aanwezige parameters, gaande van
pH en temperatuur tot koper en
ijzer. Op deze manier zal u
mogelijke problemen bij uw
vijverbewoners
tijdig zien
aankomen en op
een verantwoorde
wijze kunnen
behandelen.
De bewoners

De bewoners


De vissen krijgen
natuurlijk wat
extra aandacht.
Elke vis heeft zijn
eigen
elektronische
identiteitskaart. In eerste instantie
is hier plaats voor alle
basisgegevens zoals soort,
variëteit, ouderdom, opmerkingen,
... In tweede instantie is het ook
mogelijk om de evolutie van uw vis
op de voet te volgen. Elke vis
heeft zijn eigen medisch dossier,
zijn eigen groeischema en zijn
verblijfplaatsen gedurende zijn
leven.
In het medisch dossier komen
automatisch alle ziektes en
medicijnen te staan die de vis in de
loop van zijn leven kreeg door de
vijvers en quarantainebakken
waarin hij verbleef. Stel
bijvoorbeeld dat uw vis in een
aparte quarantainebak werd
behandeld voor een bepaalde
ziekte, dan zal dat automatisch
worden toegevoegd aan het
medisch dossier van
de vis. Individuele
behandelingen zoals
injecties,
wondverzorging,...
kunnen per vis
worden ingegeven.
Het is dus zowel
mogelijk om een
algemeen medisch
dossier bij te houden als een
individueel. Om de groei en de
veranderingen van uw vissen te
kunnen opvolgen kan u op elk
ogenblik foto’s en metingen van uw
vis toevoegen. Het programma
berekent voor de koi dan
automatisch het gewicht, de size,
de klasse en genereert een grafiek
over de vis zijn gehele levensloop.
Show uw vijver
Wie de trotse eigenaar is van een
vijver wil die vaak ook delen met
de rest van de wereld. Met
Pondbase is dit geen enkel
probleem. Met enkele muisklikken
selecteert u de
gewenste informatie
en daarna genereert
het programma in
enkele seconden de
volledige website met
alle gewenste
gegevens. Je website
is nu klaar om op het
internet gepubliceerd
te worden.
Vijvers & Koi emagazine
dit
programma helpen
promoten en verkopen. U kan
hierover alles lezen op de
volgende link.
Voor meer informatie kan u steeds
terecht op de officiële website van
Pondbase: www.pondbase.com