Watersalemander

Kleine Watersalamander (Trituris vulgaris)


Kleine watersalemander
Libelle, nymf en waterjuffer, temidden van de andere slootjagers, kleine watersalamander,
geelgerande waterrooflarve en bootsmannetje

Een salamander welke ook vervuild water verdraagt.
Ze komen soms massaal voor in vennen en sloten.

Rode mug , Witte mug en Zwarte mug . Kleine kreeftachtigen van de sloot worden ook gegeten, maar alleen
als bijvoeding zoals: Watervlooien of Daphnia en Cyclops
en ook Diaptomus .
Ook wormen zoals enchytreen


Watersalamander volgens de rode lijst
Een watersalamander mag niet gevangen worden in de natuur
Het dier is in Nederland en Belgie beschermd.
Watersalamanders mogen wel uit eigen nakomelingen (nakweek)
worden opgekweekt.
Lees hierover meer in : jonge salamanders