De Koi Gezondheid bekeken door

De gezondheid van de Koi gaat elke liefhebber zeer aan het hart, bij ziekten of verwondingen slaat de paniek vaak direct toe, terwijl dit niet echt nodig is.Alert moeten wij altijd blijven, goed observeren moeten we ook zeker doen zo dat gedragingen anders dan we gewend zijn om te zien ons direct op zullen vallen en we op zoek kunnen naar de oorzaak en hier, indien nodig, iets aan kunnen doen.


 • De grootste ziekmaker, hoe gek dit ook moge klinken, is de omgeving waarin de vis zich bevindt, in vijvers waar “het systeem” goed is aangelegd, goed wordt onderhouden en geen overbevolking is zullen doorgaans weinig problemen kennen (uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd).

  In vijvers waar het systeem echter niet optimaal is, het onderhoud te wensen overlaat en er te veel vis op een te kleine plaats wordt gehouden kunnen problemen de kop opsteken welke dramatisch kunnen zijn c.q. verlopen. Een vijver welke verkeerd is aangelegd, een filter welke niet goed wordt onderhouden of waar zich zuurstof arme zones bevinden dan wel het vuil niet voldoende is af te voeren, zijn omstandigheden waarbij een aantal “ziekmakers” zich explosief kunnen vermeerden met alle gevolgen van dien.

  In een milieu waar de waterwaarden niet goed zijn zal dit een aanslag zijn op de weerstand van de vis, energie welke de vis nodig heeft om zijn lichaam te onderhouden zullen worden dan aangesproken om de invloed van slechte waterkwaliteit te kunnen opvangen. Stress zal het gevolg zijn van o.a. een slechte waterkwaliteit, ook dit verlaagt dan weer de weerstand van de vis, en kunnen problemen aangaande de gezondheid de kop op steken.

  Regelmatig strerven er vissen aan verwondingen welke ontstokken zijn en waarbij niet alert of verkeerd wordt ingegrepen. Een wondje heeft een vis snel opgelopen, een gezonde vis met een goede afweer welke in een voor hem gezond leefmilieu zwemt zal met een dergelijk wondje geen enkel probleem hebben, en het wondje zal goed genezen.

  Is het milieu niet in orde en bevinden er zich verkeerde bacteriën in het water, b.v. Aeromonas, dan kan de wond levensbedreigende omvang aannemen. Met de juiste behandeling kan ook een dergelijke grote wond worden genezen, we doen dan echter alleen iets aan het gevolg en laten de oorzaak ongemoeid.

  Uit bovenstaande blijkt dat het erg belangrijk is om het systeem goed aan te leggen zodat het vuil snel en goed kan worden afgevoerd, voorkomen moet worden dat er zones in het filter of de vijver zijn waar geen watercirculatie plaats vindt er dientengevolge zuurstofarme gebieden ontstaan waar ziekte verwekkende bacteriën (o.a. Aeromonas en pseudoaeromonas) zich zullen vestigen en sterk vermeerderen.

  Netten
 • Behandeling van wonden.
  Om wonden te kunnen behandelen zijn er een aantal attributen onmisbaar;
 • Een voor Koi geschikt schepnet.
 • Een Koi draagsok. (om de Koi vanuit het net te kunnen scheppen en veilig over te
  brengen naar de behandelbak)
 • Een behandelbak. Veel gebruik is de bekende zwarte metselkuip.
 • Wondseal.
 • Verdovingsvloeistof.
 • Latex handschoenen.
 • Pincet.
 • Schaartje
 • Alcohol minimaal 96%
 • Watten staafjes.

  Als U een koi aan een wond gaat behandelen zorg er dan voor dat U alle benodigde zaken gereed hebt staan, kunt werken op een goed bereikbare en schone werkplek. Vul de behandelbak met vijverwater en voeg de verdovingsvloeistof toe (let bij gebruik goed op de gebruiksaanwijzing welke op de verpakking staat en houdt U aan de voorgeschreven hoeveelheid vloeistof).
 • Laat dit even een aantal minuten staan om de vloeistof goed opgelost en vermengt te laten zijn met het water.

  Vang de Koi met het schepnet en breng hem over naar de behandelbak met de koi draagsok.
  Wacht tot de vis op zijn kant gaat liggen (BLIJF ALTIJD BIJ DE BEHANDELING BAK ALS DE KOI HIERIN ZIT EN LAAT DEZE NOOIT ZONDER TOEZICHT, IN GEVAL VAN NOOD MOET U IN KUNNEN GRIJPEN)

  Om er zeker van te zijn dat de koi voldoende verdooft is tilt U hem voorzichtig met een hand in het midden van het lichaam iets boven het water uit, als de vis stil blijft liggen is de verdoving voldoende, laat de vis beslist niet te lang in de verdovingsvloeistof liggen want hij zal dan niet meer uit de verdoving komen.
 • Leg de vis op een vochtige schone doek en bedek het hoofd met deze doek.
  Verwijder los zittende schubben met het pincet (het gebruikte gereedschap eerst met alcohol ontsmetten) verwijder ook eventuele aanwezige afgestorven huidresten.

  Spuit de waterstofperoxide op de wond en maak deze met behulp van de wattenstokjes zeer grondig schoon.
  Bedek de wond nu met de wondseal.Breng de vis terug in de vijver, aan te raden is de koi niet direct in het water los te laten maar deze met beide handen beet te houden en onder het wateroppervlakte enkele minuten flink heen en weer te wiegen, hierdoor spoelt U de kieuwen en zal de vis sneller weer bij komen.
 • Als de vis langer uit het water blijft dan U had verwacht spuit dan regelmatig wat water in de kieuwen.

  Is de wond ernstig en heeft U geen of onvoldoende ervaring met het behandelen van een wond raadpleeg dan een deskundige, vaak zal men dan besluiten om de wond ook van binnenuit te bestrijden door de koi te injecteren met antibiotica. Heeft U regelmatig wonden welke ernstig ontstoken raken bekijk dan even aandacht uw systeem, kunt U niets aan het systeem ontdekken laat dan een stukje huidweefsel in een lab onderzoeken welke bacteriën de ontstekingen veroorzaken en bestrijdt deze dan doelgericht