Zieke vissen en slecht vijverwater

Zieke vissen en slecht vijverwater
In de dagelijkse praktijk van ons 15 jaar oude bedrijf kyotokoi, zijn reeds duizenden zieke vissen door ons verzorgd. Een deel van de ziekteproblemen wordt veroorzaakt door pech of verkeerde aankopen. De hoofdoorzaak van de ziekteproblemen is bijna altijd terug te voeren op vijvers met een gebrekkige waterkwaliteit. Deze wordt meestal veroorzaakt door verkeerd grondwater, een ontoereikend filter of een verkeerd aangelegde plantenfilter. Wanneer hiervan sprake is, bederft het vuil (rotting) en zullen parasieten en ziekteverwekkende bacteriën zich makkelijk ontwikkelen. Wat opvalt is dat vissen na een behandeling in een goede waterkwaliteit beter herstellen.

Wat is goed water voor vissen.
Om goed te kunnen begrijpen wat goed water is voor vissen, moet men eerst begrijpen wat er in en een vijver gebeurt. Een vijver moet natuurlijk een lust voor het oog zijn. Daaraan voorbij kijkend, is een vijver niets anders dan een bassin met mestproducerende vissen. Hiermee vervuilen zij 24 uur per dag hun eigen leefmilieu. Hoe sneller deze afvalstoffen uit het systeem verwijderd worden, hoe beter de kwaliteit van het water zal zijn. Bij een geringere hoeveelheid vuil hebben de gewenste bacteriën een beter leven en daardoor werkt de filter beter. De in het water aanwezige zuurstof blijft zo vooral beschikbaar voor de vissen en hun stofwisselingsproces. Dit proces is bepalend voor het welzijn en de groei van de vissen. Daarom is het van groot belang dat geproduceerde afvalstoffen snel, consequent en regelmatig verwijderd worden. Als uw systeem daarin slaagt, kunt u zeggen dat de waterkwaliteit van de vijver en de groeimogelijkheden voor uw vissen optimaal zijn.

Kenmerken van een ontoereikend filter:
Een filter doet zijn werk niet goed wanneer er sprake is van de volgende tekortkomingen:
De filter vangt wel veel vuil op, maar kan het vuil niet of nauwelijks uit het systeem verwijderen;
Het verwijderen van het vuil uit de filter is onbegonnen werk en leidt tot ergernis (geen afvoeren);
Het schoonmaken van het filtermateriaal zelf is veel te arbeidsintensief (substraat, poreuze steen en schuimmatten);
Het filtermateriaal is alleen maar vulling, maar heeft nauwelijks oppervlakte (gladde kunststoffen);
Het filtermateriaal wordt verkeerd toegepast (zoals honingraatpakketten die bedoeld zijn voor onder water, maar voor boven water: tricklefilters)
Het water wordt zo hard door de filter gepompt, dat het vuil noch kan bezinken, noch kan worden afgevoerd (te klein filter);
De filter is groot genoeg, maar de afvoeren zijn te klein. Hierdoor kan het vuil niet afgevoerd worden;
Het vijvervuil komt net zo hard uit de filter als het er in gaat. Het vuil wordt door het filtermateriaal hoofdzakelijk verpulverd, maar niet afgescheiden of afgevoerd;
Het vuil in de filter bederft en begint te stinken.
Plantenfilters waarin het vuil uit de vijver neer kan slaan, kunnen voor catastrofes in het systeem zorgen.

Met welke eigenschappen kan een vijver filter voor goed water zorgen
Een allereerste vereiste is dat de filter het in de vijver geproduceerde vuil opvangt (mechanische functie). Dit mag niet naar de vijver worden teruggepompt.
Vervolgens moet dit opgevangen vuil dagelijks in een handomdraai uit het systeem te verwijderen zijn. (mechanische functie).
Het filtermateriaal moet het vuil makkelijk los kunnen laten.
Door een succesvolle vuilverwijdering blijft voor de vuilafbrekende (nitrificerende) bacteriën de noodzakelijke zuurstof beschikbaar.
Ook het zweefvuil wordt op een eenvoudige wijze opgevangen en verwijderd.