Waterplanten die woekeren als de (water)pest

Sommige waterplanten zijn een ware pest.

Wist u dat waterplanten die wij hier in ons koude landje graag zien, dat dit in sommige warme landen een pest zijn? En dan spreek ik nog niet over op welke manier men deze waterplanten daar moet bestrijden.

Het spreekt welhaast vanzelf, dat de algen hierin op de eerste plaats komen, maar ze worden toch 'op de voet' gevolgd door de hogere waterplanten of drijfplanten. En als men dan zo die lijst eens doorneemt, vindt men daar, in die warme landen, allerlei artikelen over de wijze, waarop men water­planten het beste kan vernietigen . In die warme landen leest men daar de namen van verschillende planten, waarvoor wij hier ons uiterste best doen om ze te kweken en in leven te houden! Wellicht kunnen wij van onze kant beter de humor van deze situatie voelen dan de schrijvers van artikelen met titels als: ' Oorlog in de Congo: onkruid aan de haal'; over Eichhornia, ' Waterhyacint moet worden uitgeroeid!', ' Waterhyacint is een gevaarlijk onkruid ' enz…


 Waterhyacint - Eichhornia

En dan te weten, dat diezelfde Eichhornia's tot de allermooiste waterplanten behoren, die wij met zorg in kassen kweken (E. crassipes en E. azurea) voor in de vijver of ook wel houden als aquariumplant. Maar diezelfde Eichhornia -en vooral E. crassipes- kost in de gehele tropische wereld miljoenen aan bestrijding!

Hier in Europa kennen we ook een waterpest (Elodea canadensis), maar in de hele bovengenoemde literatuurlijst komt men deze plant nauwelijks tegen. Daarentegen telde ik ongeveer veertig publicaties uitsluitend over de waterhyacint, die een ware 'waterpest' blijkt te zijn, getuige artikelen uit Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Indonesië, Pakistan en de Congo! De enorme wildgroei van deze planten sluiten hele watervlakten, sloten en kanalen hermetisch af, belemmeren afwatering, visserij en scheepvaart en vormen ware paradijzen voor muskietenlarven.

De planten vormen een dichte mat, waartussen al spoedig vele andere planten gaan groeien. De mat zinkt iets en er komt een nieuwe laag boven op. Met enige ervaring kan men er zelfs al spoedig over heen lopen. Een kanaal van 1,5- 2 meter diep en 6 meter breed kan in ongeveer 5 jaar tot de bodem dicht zitten. Onder de dichte mat is al spoedig geen visleven meer mogelijk. Enige jaren geleden werd de jaarlijkse schade in de Amerikaanse staat Louisiana op ongeveer 15 miljoen dollar geschat. Uitgaande van ca. 25 planten kan in één seizoen een oppervlak van één hectare volledig bedekt zijn (ca. 1,5 miljoen planten).

E. azurea wordt ook wel genoemd (o.a. op de Filippijnen), maar schijnt toch niet zo'n wereldwijde pest te zijn.

De tweede plaats op de 'erelijst' komt waarschijnlijk toe aan de waternoot, Trapa natans. Deze interessante waterplant geniet bij de vijverliefhebbers veel bekendheid. De plant vormt een drijvende bladrozet, ca. 10- 20 cm in diameter van ruitvormige, getande blaadjes met min of meer opgezwollen stelen. De blaadjes zijn fraai glanzend, dikwijls bruinrood getint. Het meest opvallend zijn de vruchten, vrij grote noten met puntige uitsteeksels. Ze laat zich goed houden in onze vijver en zou in de winter kunnen overwinteren, als men de vijver in de winter afdekt.


waternoot -Trapa natans

We weten allemaal dat dit geen garantie is, maar het is wel het proberen waard. In iets warmere streken kan ook deze plant van een lust tot een last worden, getuige het feit, dat ook aan het uitroeien van Trapa natans tenminste een dozijn publicaties werden gewijd!

Het spreekt vanzelf dat ook allerlei andere waterplanten, onder bepaalde omstandigheden zeer hinderlijk kunnen worden. Soorten van de geslachten lemna (kroos), fonteinkruid, lisdodde, juncus (rus) en niet te vergeten de mosselplant zijn het onderwerp geweest van studies om ze te verdelgen, en natuurlijk zijn er nog wel meer te noemen.

Pistia stratiotes levert vooral in Zuid-Azië (o.a. Ceylon) nogal wat moeilijkheden op. Het merkwaardige is, dat juist deze plant er weer een is, die ons hier nogal zorgen baart, wat het in stand houden betreft. De planten zijn erg teer en kwetsbaar en slechts met veel moeite de winter door te halen, zelfs in goed ingerichte kassen. Het beste lukt dit nog door ze uit het water te halen en op vochtige veenmos te plaatsen.


mosselplant - Pistia stratiotes

In het bijzonder ook uit het oogpunt van volksgezondheid hebben vooral de drijvende planten -behalve bovengenoemde ook nog Salvinia­ soorten (vlotvarens) een slechte naam en het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat diverse publicaties over waterplanten verschenen door toedoen van volksgezondheidsorganisaties. Vooral de malariaparasiet vaart wel bij de aanwezigheid van drijfplanten oerwouden, die schuilplaatsen zijn voor miljarden muggenlarven.


vlotvarens - Salvina

Planten, die wij met zorg kweken, zijn vaak elders verwenste onkruiden, die men met allerlei chemicaliën te lijf gaat. Laten we hopen dat dit in ons land niet snel zal voorkomen, gezien dat onze streek reeds goed aan het opwarmen is.